Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección.

autor desconocido

Qui som?

Som una empresa familiar amb més de 13 anys d’experiència en traduccions, correccions i assessorament lingüístic.
Deu milions de paraules traduïdes, més de 5.000 projectes i més de 500 clients avalen la nostra trajectòria.

Una bona traducció

Una bona traducció parteix sempre d’un bon original. No es poden demanar miracles d’un punt de partida defectuós o mal preparat. Però si és així, nosaltres ens encarreguem de corregir o editar l’original i crear un principi, un bon camí.

Un poc d’història

e-traducta va néixer l’abril de l’any 2001 a les Illes Balears, concretament a un poble de Mallorca, Santa Maria del Camí, amb l’objectiu d’aportar solucions integrals en traducció

Serveis

Tenim un glossari enorme de paraules ben sonants de molts idiomes desconeguts per a la majoria del públic. Paraules que denoten astúcia, tranquil·litat, experiència o el concepte que el client desitgi posar de relleu.

Aportam solucions